Ohjaustarvearvio (OTA)

Nimi

Oppilaitos

Tyytyväisyys

Kyllä
En

Ensisijainen opiskelupaikka

Lukio, jossa nyt opiskelen
Jokin muu oppilaitos

Uravalinnat

Tiedän tarkalleen, mitä aion tehdä lukion jälkeen
Olen vielä epävarma jatkosuunnitelmissani
Lukion jälkeiset suunnitelmani ovat vielä täysin epäselvät

Tuen tarve

Oma kokemus tuen tarpeestasi

Tarvitsen tukea ammatillisissa päätöksissäni
En tarvitse tukea ammatillisissa päätöksissäni

Tavoite

Mikä on ammatillinen tavoitteesi?

 
Kuva rantamaisemasta
Askeleet

Mitä askeleita olet jo ottanut saavuttaaksesi tavoitteesi?

 
Kuva rantamaisemasta