Ohjaustarvearvio

Ohjaustarvearvion avulla pyritään selvittämään, mitä Sinä ajattelet koulutus- ja uravalinnastasi. Testissä esitetään joukko väittämiä, jotka kartoittavat opinto-ohjauksen tarpeitasi.

Sinun opinto-ohjaajasi osallistuu mukaan täydennyskoulutukseen. Ohjaajasi on kiinnostunut siitä, miten hän voi parhaiten tukea valintojasi. Ohjaustarvearvioon tulee merkitä nimi ja syntymäaika, koska myöhemmin voidaan seurata, millä tavoin päätöksentekosi kehittyy.

Antamasi vastaukset ovat luottamuksellisia. Ne on tarkoitettu sinun ja oppilaanohjaasi käyttöön.

Vastaan mielelläni, mikäli Sinulla on kysyttävää ohjaustarvearviosta.


Kiittäen vastauksistasi

Jukka Lerkkanen
KT, opettajankoulutuspäällikkö
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rajakatu 35
40200 JKL
p. 0400 - 249 643
e-mail: jukka.lerkkanen@jamk.fi

Ohjaustarvearvioon »