Ohjaustarvearvio (OTA)

Nimi

Ikä

. .

Sukupuoli

mies
nainen

Oppilaitos

Seuraavassa on esitetty joukko väittämiä. Valitse se vaihtoehtonumero, joka parhaiten kuvaa sinun tämän hetkisiä ajatuksiasi. Vastaa väittämiin rauhassa ja rehellisesti. Arvion tekemiseen kuluu aikaa 5-15 minuuttia.

Kysely

Valitse 0 jos olet täysin eri mieltä väittämän kanssa
Valitse 1 jos olet eri mieltä väittämän kanssa
Valitse 2 jos olet samaa mieltä väittämän kanssa
Valitse 3 jos olet täysin samaa mieltä väittämän kanssa

Kysymys 0 1 2 3